راضیه احمدی


کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
منطقه
تاریخ تولد
وضعیت تحصیلی
مشغول تحصیل
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
معماری